See You阿囉哈 歌詞 黃妃 ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網 > 女生歌手 > 黃妃 > 非常妃 > See You阿囉哈

黃妃歌詞
專輯列表
歌手介紹
相關影音

黃妃

See You阿囉哈

作詞:武雄
作曲:曾世揚
編曲:王俊傑
和聲:謝文德/黃秀偵

一手牽著孤單 一手攬著心疼 一條路雙人慢慢仔行
一步行過甜蜜 一步踏著看破 是好歹嘛攏是咱的命

*一個癡情的人 一對無緣的伴 一場夢最後無輸無贏
 一句心內的話 一路依依難捨 沿路擱唱著惜別的歌

 車站內的播音聲 聲聲句句See you 阿囉哈
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
 再會我的愛人 再會就欲拆散 不甘嘛是同款要上車

△惦惦送你離開我 最後一聲See you 阿囉哈
 外面世界彼大 你著認真打拼 我永遠會為你等置這

Repeat *,#,△

外面世界彼大 你著認真打拼 我永遠會為你等置這


[00:01.00]黃妃 - see you阿囉哈
[00:10.00][03:37.71]轉載來自 ※Http://www.mojim.com 魔鏡歌詞網
[00:25.00]一手牽著孤單 一手攬著心疼
[00:38.11]一條路雙人慢慢仔行
[00:42.45]一布行過甜蜜 一布踏著看破
[00:48.63]是好歹嘛攏是咱的命
[00:53.19][01:58.23]一個癡情的人 一對無緣的伴
[00:59.28][02:22.69]一場夢最後無輸無贏
[01:03.37][02:26.84]一句心內的話 一路依依難捨
[01:09.59][02:33.23]沿路擱唱著惜別的歌
[01:13.53][02:37.22]車站內的播音聲
[01:21.04][02:45.14]聲聲句句see you阿囉哈
[01:26.70][02:50.57]在會我的愛人 在會就欲拆散
[01:33.01][02:56.44]不甘嘛是同款要上車
[01:37.40][03:00.39]惦惦送你離開我
[01:41.97][03:05.26]最後一聲see you阿囉哈
[01:47.52][03:10.87][03:21.55]外面世界彼大 你著認真打拼
[01:53.83][03:17.28][03:27.93]我永遠會為你等置這


------------------------------------------


《See You阿囉哈》
黃妃 N̂g Hui

一手牽著孤單
tsi̍t-tshiú khan-tio̍h koo-tuann
一手攬著心疼
tsi̍t-tshiú lám tio̍h sim-thiànn
一條路雙人慢慢仔行
tsi̍t-tiâu lōo siang-lâng bān-bān-á kiânn
一步行過甜蜜
tsi̍t-pōo kiânn kuè tinn-bi̍t
一步踏著看破
tsi̍t-pōo ta̍h-tio̍h khuànn-phuà
是好䆀嘛攏是咱的命
sī hó-bái mā lóng-sī lán ê miā

一个痴情的人
tsi̍t-ê tshi-tsîng ê lâng
一對無緣的伴
tsi̍t-tuì bô-iân ê phuānn
一場夢最後無輸無贏
tsi̍t-tiûnn bāng tsuè-āu bô-su-bô-iânn
一句心內的話
tsi̍t-kù sim-lāi ê uē
一路依依難捨
tsi̍t-lōo i-i lân-siá
沿路閣唱著惜別的歌
iân-lōo koh tshiùnn tio̍h sioh-pia̍t ê kua

車站內的播音聲
tshia-tsām lāi ê pòo-im siann
聲聲句句
siann-siann-kù-kù
See you 阿囉哈
See you a-looh-ha
再會我的愛人
tsài-huē, guá ê ài-jîn
再會就欲拆散
tsài-huē, tiō beh thiah-suànn
毋甘嘛是仝款愛上車
m̄-kam, mā sī kāng-khuán ài tsiūnn-tshia

恬恬送你離開我
tiām-tiām sàng lí lī-khui guá
最後一聲
tsuè-āu tsi̍t-siann
See you 阿囉哈
See you, a-looh-ha
外面世界遐大
guā-bīn sè-kài hiah tuā
你著認真拍拚
lí tio̍h jīn-tsin phah-piànn
我永遠會為你等佇遮
guá íng-uán ē uī lí tán tī tsia
---

外面世界遐大
guā-bīn sè-kài hiah tuā
你著認真拍拚
lí tio̍h jīn-tsin phah-piànn
我永遠會為你等佇遮
guá íng-uán ē uī lí tán tī tsia

  1. 感謝 W.B. Chen 修正歌詞
  2. 友站連結: W.B. Chen 


回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網