H2O 歌詞 王繹龍 ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
> > > >

王繹龍歌詞
專輯列表
新聞
歌手介紹
相關影音

王繹龍

H2O

作詞:王繹龍
作曲:王繹龍
編曲:王繹龍

你是我生命中的H2o
每個細胞中的H2o
你是我的H2o H2o
每分每秒都被你Control

你是我生命中的H2o
每個細胞中的H2o
你是我的H2o H2o
我不能沒有H2o o o
o o o o o o o o o o o
You Are My H2o
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網

你是我生命中的H2o
每個細胞中的H2o
你是我的H2o H2o
每分每秒都被你Control

你是我生命中的H2o
每個細胞中的H2o
你是我的H2o H2o
我不能沒有H2o o o
o o o o o o o o o o o
You Are My H2o
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網