Beautiful的你莫走 歌詞 七月半 ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網 > 團體歌手 > 七月半 > 夜露思苦 > Beautiful的你莫走

七月半歌詞
專輯列表
歌手介紹
相關影音

七月半

Beautiful的你莫走

作詞:林忠諭、 蔡宜紘
作曲:林忠諭、 蔡宜紘
編曲:林忠諭、 陳奎言、 方奎棠

Beautiful的 你莫走
規工假大範 浪漫的 我袂曉
我永遠綴你的腳步行
時到我會食著你的喙瀾

一天過一天 一個人食一碗
逍遙自在無某無猴的人是我
毋是無人介紹 海線 陳柏霖 嘛是有影

雄雄睏袂去 是眠床欲歹去
想欲去IKEA 無人陪 煞想著你
哪會想著你 彼一工 無小心敲著險仔死死昏昏去

我向落抾鎖匙 攑頭就看著你
原來我落去的是我一世人的lucky

Beautiful的 你莫走
規工假大範 浪漫的 我袂曉
你親像花蕊 想袂對你沃水
做你的電火無暝無日驚你無著時

就是你 啊 你莫走
毋管你走偌緊 我就是 逐甲到
我永遠綴你的腳步行
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
若是無力你會當坐我的卡達車

為你寫的song 無你哪會爽
你嘛是笑笑 到底毋知也是真正戇
若是有好料 我的攏予你食掉
一桌菜閣我的心攏提走

我向落抾鎖匙 攑頭就看著你
原來我落去的是我一世人的lucky

Beautiful的 你莫走
規工假大範 浪漫的 我袂曉
你親像花蕊 想袂對你沃水
做你的電火無暝無日驚你無著時

就是你 啊 你莫走
毋管你走偌緊 我就是 逐甲到
我永遠綴你的腳步行
若是無力你會當坐我的卡達車

我愛你 啊 你莫走
毋管你走偌緊 我就是 逐甲到
我永遠綴你的腳步行
催盡磅為你拍拚
佮你的爸母盤撋
時到我會食著你的喙瀾所有評論 ( 1 )
阿勛
不知道有沒有純中文的歌詞?回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網