Cowbell 歌詞 曹雅雯 ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
魔鏡歌詞網 > 女生歌手 > 曹雅雯 > 自本 > Cowbell

曹雅雯專輯介紹
歌詞
專輯列表
歌手介紹
相關影音

曹雅雯

Cowbell

作詞:曹雅雯、 張三
作曲:曹雅雯、 張三

Cowbell~
想欲來去非常美麗的所在
佇彼個遮媠的世界
平靜摻輕鬆攏佇心內
好天氣予人喜愛

佇火車頂沿路經過的風景
目睭看著攏是彩色
煩惱的 無奈的攏消失
好心情帶阮旅行

玲玲瑯瑯的聲音
親像夢中的記憶
熟悉的聲音 是你

叮叮咚咚的節奏
按怎聽攏袂無聊
逍遙的生活 美妙

Cowbell~------------------------------------------
12308/《Cowbell》
曹雅雯Tsô Ngá-bûn

cowbell cowbell cowbell mh~
cowbell cowbell cowbell mh~

想欲來去
siūnn-beh lâi-khì
非常美麗的所在
hui-siông bí-lē ê sóo-tsāi
佇彼个
tī hit ê
遮媠的世界
tsiah suí ê sè-kài
平靜參輕鬆
更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
pîng-tsīng tsham khin-sang
攏佇心內
lóng tī sim-lāi
好天氣予人喜愛
hó thinn-khì hōo-lâng hí-ài

佇火車頂
tī hué-tshia tíng
沿路經過的風景
iân-lōo king-kuè ê hong-kíng
目睭看著
ba̍k-tsiu khuànn--tio̍h
攏是彩色
lóng-sī tshái-sik
煩惱的
huân-ló--ê
無奈的
bô-nāi--ê
攏消失
lóng siau-sit
好心情𤆬阮旅行
hó sim-tsîng tshuā gún lú-hîng

玲玲瑯瑯的聲音
lin-lin-long-long ê siann-im
親像夢中的記持
tshin-tshiūnn bāng-tiong ê kì-tî
熟悉的聲音
si̍k-sik ê siann-im
是你
sī lí
叮叮噹噹的節奏
tin-tin-tong-tong ê tsiat-tsàu
按怎聽
án-nuánn thiann
攏袂無聊
lóng buē bô-liâu
逍遙的生活
siau-iâu ê sing-ua̍h
美妙
bí-miāu

cowbell cowbell cowbell mh~
cowbell cowbell cowbell mh~

  1. 感謝 W.B. Chen 修正歌詞
  2. 友站連結: W.B. Chen 


回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網